Proč je potřeba umět správně dýchat?

Správná dechová technika je jedním ze základních pilířů tvoření zdravého a nosného hlasu. Pro každého, kdo používá svůj hlas, od hlasového profesionála, paní učitelku ve školce až po telefonního
operátora, je důležitý zejména způsob nádechu.
Mnoho lidí dnes dýchá velmi mělce, povrchně, jen pomocí mezižeberních svalů. Při takovém nádechu se zdvihají ramena a hrudník, oblast krku je nepříjemně napjatá a vzniká výrazný tlak proti hlasivkám. Tento návyk přispívá často ke vzniku funkčních hlasových poruch. Při správném tvoření mluvního, či zpěvního hlasu je nezbytné zvládnout nádechovou techniku pomocí bránice. Při tomto hlubokém nádechu se bránice posouvá směrem dolů a spíná svalový komplex – dechovou oporu. Tato koordinace svalů umožňuje kontrolu nad vydechovaným vzduchem, bez fonačního tlaku.
Dechová a hlasová edukace (výchova) je individuální záležitost. Naštěstí existuje množství různých technik a specifických postupů každému „na míru“. Některá cvičení jsou spíše relaxační, jiná naopak
posilující.
Edukace, případně reedukace (náprava chybného stereotypu) probíhá také v různých polohách, často s využitím nádechových a výdechových pomůcek. V každém případě je to čas pro vás, kdy můžete myslet jen na svůj dech, lépe mu porozumět a často se i dobře pobavit.

Dechová a hlasová edukace (výchova) je individuální záležitost. Naštěstí existuje množství různých technik a specifických postupů každému „na míru“. Některá cvičení jsou spíše relaxační, jiná naopak posilující.
Edukace, případně reedukace (náprava chybného stereotypu) probíhá také v různých polohách, často s využitím nádechových a výdechových pomůcek.
V každém případě je to čas pro vás, kdy můžete myslet jen na svůj dech, lépe mu porozumět a často se i dobře pobavit.